miercuri, 16 decembrie 2009

...

"Înainte de a ieşi din sinagogă, scoase la întâmplare o carte din raft, o deschise şi aruncă o privire în ea, aşa cum făcea taică-său când, aflat la strâmtoare, căuta o cale de ieşire. Iaşa ţinea în mână Cărările veşnice de Rabi Iehuda Low. Îl izbi imediat un verset din Biblie: "Închide ochii pentru a nu vedea răul..." urmat de o tâlcuire din Ghemara: "Bărbat este acela care nu se uită la scalda femeilor". Iaşa îşi tălmăci anevoie cuvintele ebraice. Ce vrea să spună Biblia? Că trebuie să fii stăpân pe tine. Dacă nu te uiţi ocoleşti ispita şi izbuteşti să nu cazi în păcat. Când, dimpotrivă, nu te înfrânezi, ajungi să încalci Decalogul. Iaşa deschise cartea rabinului Low la o pagină care-i oferea leacul frământărilor sale. Puse cartea la loc. După o clipă o scoase din nou şi îi sărută cotorul. Cartea îl învăţase ceva, îi arătase o ieşire, deşi deloc uşoară. Cărţile laice nu-i cereau nimic. Din partea lor Iaşa putea să fure şi să omoare." (Isaac Bashevis-Singer - Scamatorul din Lublin, ed Casa Şcoalelor 1995)